Để quản lý hay chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang máy tính hay ngược lại, bạn sẽ cần tới iTunes. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều phần mềm hỗ trợ các chức năng này, một trong số đó là tiện ích miễn phí MobiMover.

Theo Cnet, MobiMover tích hợp tính năng quản lý dữ liệu cho iOS, như nhập/xuất dữ liệu, thêm/xóa dấu trang, hình ảnh, video, nhạc, sách, danh bạ… hoặc đồng bộ hóa các tập tin từ máy tính sang iPhone với tốc độ nhanh chóng. Bạn tải và cài đặt phần mềm tại đây. Một số tính năng chính của MobiMover:

Quản lý dữ liệu iOS trên máy tính

Nhìn chung cách sử dụng MobiMover rất đơn giản, giao diện rõ ràng khi phân thành các loại chuyển đổi dữ liệu khác nhau. Bạn có thể sử dụng MobiMover để quản lý toàn bộ dữ liệu trên iPhone từ máy tính một cách dễ dàng.

Mục tùy chỉnh dữ liệu Custom (bấm nút … từ giao diện) trên MobiMover giúp bạn lựa chọn dữ liệu cần sao lưu hoặc nhập vào iPhone như dấu trang, hình ảnh, video, nhạc, sách, danh bạ.

MobiMover sẽ phân chia các loại dữ liệu theo từng danh mục để bạn chọn lựa. Bạn nhấn chọn vào dữ liệu muốn tùy chỉnh rồi sử dụng các biểu tượng ở trên cùng bên phải màn hình, bao gồm chuyển dữ liệu (transfer), xóa (delete) hoặc chỉnh sửa (edit). Chương trình sẽ cần vài phút (hoặc ít hơn) để thực hiện yêu cầu của bạn.

Chuyển dữ liệu từ máy tính vào thiết bị iOS

Để chuyển dữ liệu từ máy tính sang iPhone, bạn nhấn chọn mục 1-Click Transfer và chọn kiểu dữ liệu cần chuyển (thư mục hoặc file).

Tiếp tục lựa chọn loại dữ liệu cần chuyển đổi, bao gồm dấu trang, hình ảnh, video, nhạc, sách, danh bạ. Bạn có thể lựa chọn từng file hoặc cả folder dữ liệu cần chuyển đổi.

Bạn xác nhận những dữ liệu sẽ chuyển đổi và nhấn nút Transfer để chương trình bắt đầu thực hiện yêu cầu.