Không mất nhiều thời gian cho cache để lấp đầy dung lượng bộ nhớ trên iPhone và iPad. Bạn có thể xóa chúng theo hướng dẫn ở bài viết.

Từ trình duyệt iOS, Safari, đến các ứng dụng của bên thứ ba thì đều có cache khi bạn sử dụng. Chúng sẽ dần dần chiếm dụng bộ nhớ trong của iPhone và iPad. Một hạn chế của các sản phẩm từ Apple là không thể mở rộng bộ nhớ do vậy bạn sẽ cần phải biết cách xóa cache từ các ứng dụng để giải phóng dung lượng trên iPhone và iPad.

Trong khi xóa bộ nhớ cache trong Safari nhanh chóng và dễ dàng với một thao tác thì việc làm như vậy có thể khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng của bên thứ ba. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét cách xóa bộ đệm Safari trên iPhone và iPad và sau đó xử lý các ứng dụng khác.

Safari

  • Mở Cài đặt / Settings
  • Vuốt xuống và nhấn vào Safari
  • Trượt xuống một lần nữa và nhấn vào Xóa lịch sử và dữ liệu trang web / Clear History and Website Data. Sau đó bạn nhấn lại để xác nhận tùy chọn này.

Hoặc, nếu bạn muốn xóa dữ liệu khỏi các trang web riêng lẻ, mà không xóa toàn bộ bộ nhớ cache của Safari, hãy nhấn vào Nâng cao / Advanced, Dữ liệu trang web / Website Data, sau đó Chỉnh sửa / Edit.

Ứng dụng của bên thứ ba

Xóa bộ nhớ cache của các ứng dụng của bên thứ ba sẽ có thể thay đổi do cách sắp xếp phần này từ các nhà phát triển. Như được thấy bên dưới, một số ứng dụng như Slack cung cấp tùy chọn trong tùy chọn ứng dụng trong Cài đặt iOS, trong khi những người khác như Facebook thì không. Kiểm tra cài đặt ứng dụng của bạn để xem các tùy chọn của bạn.

Đối với các ứng dụng không cung cấp nút xóa bộ nhớ cache rõ ràng, việc xóa ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng đó là tùy chọn tiếp theo.

Bạn luôn có thể xem Cài đặt / Settings → Chung / General → Lưu trữ iPhone / iPhone Storage để xem những ứng dụng của bên thứ ba nào mà bạn có thể muốn giải quyết cache của nó trước tiên.